BUDOWA STAWÓW

Zajmujemy się budową stawów o rozmaitym charakterze. W naszej ofercie znajdują sie:

  • Projektowanie stawów kąpielowych i oczek wodnych
  • Stawy retencyjne techniczne i ozdobne
  • Zbiorniki przeciwpożarowe techniczne i ozdobne
  • Stawy rybne i hodowlane
  • Remonty pogłębianie i utrzymanie stawów i zbiorników wodnych
  • Umocnienia brzegów zbiorników wodnych i cieków wodnych
  • Budowa sztucznych kaskad i strumieni wodnych

STAWY RETENCYJNE I OZDOBNE

Wykonaliśmy szereg realizacji związanych z budową stawów o rozmaitych typów i zastosowań. Najczęsciej były to zbiorniki ozdobne o zróżnicowanym przeznaczeniu technicznym. Staw oprócz walorów dekoracyjnych stanowić może rezerwuar lub bufor wód opadowych odprowadzanych z kanalizacji deszczowej i spływającej systemem drenów.

STAWY RYBNE

Wykonujemy stawy rybne dla klientów prywatnych. Technika budowy stosowana przez naszą firmę uzależniona jest od warunków terenowych i oczekiwań inwestora. Zbiornik może być wykonany w miejscu płytkiego zalegania wód gruntowych przy ich wykorzystaniu do zasilania stawu. Na terenach o niskim poziomie wód gruntowych wykonujemy zbiorniki szczelne uszczelniane matami bentonitowymi, warstwą gliny lub na membranach z syntetycznych kauczuków EPDM. Zbiorniki takie, na życzenie klienta i przy planowanej dużej obsadzie ryb, wyposażamy w filtry biologiczne i mechaniczne oparte na filtracji przy użyciu korzeni roślin wodnych i błotnych i o działanie bakterii nitryfikacyjnych.

ZBIORNIKI PRZECIWPOŻAROWE

Zajmujemy się budową zbiorników przeciwpożarowych na membranach EPDM lub HDPE. Zbiorniki budowane w oparciu o projekt budowlany przejmują część wód opadowych z kanalizacji deszczowej i stanowią zasobnik wody dla jednostek straży pożarnej. Zbiorniki takie wykonujemy przy halach fabrycznych czy dużych obiektach przemysłowych. Zbiorniki tego typu stanowić mogą także odbiornik wody z systemów drenów i terenu, a wyposażone w przelew do studni chłonnych lub rowu melioracyjnego kontrolują gospodarkę wodną na całym terenie.

MATERIAŁY

W naszej pracy korzystamy z najnowszych rozwiązań technicznych. Stosujemy do uszczelnień membranę EPDM jak gwarancję najwyższej jakości uszczelnienia. Membrana EPDM to materiał odporny na działanie promieni UV i czynników atmosferycznych a także kwasów i zasad. Do naszych systemów stosujemy pompy renomowanych producentów między innymi DAB i GRUNDFOS.

UMACNIANIE BRZEGÓW I SKARP

Wykonujemy umocnienia brzegów z wykorzystaniem gabionów dywanowych i skrzynkowych wypełnionych materiałem skalnym. Technika gabionów pozwala na wykonywanie umocnień brzegów stawów i cieków wodnych a także skarp nadbrzeżnych i osuwisk. Gabiony doskonale sprawdzają się w budowie lekkich konstrukcji takich jak przepławki czy przepusty. Oferujemy wykonanie umocnień gabionami w szerokim zakresie usług.

REMONT I ODNAWIANIE ZBIORNIKÓW WODNYCH

Zajmujemy się remontami, rewitalizacją i adaptacją zbiorników wodnych. Przeprowadzamy remonty i naprawy brzegów oraz pogłębianie i modelowanie niecki zbiornika. Odnawiamy stawy ozdobne zamulone i zarośnięte roślinnością błotną. Wykonujemy zbiorniki na terenach podmokłych i bagnistych.

NASZE USŁUGI

Prace prowadzimy na terenie województwa Pomorskiego, a w szczególności miasta Gdańsk Sopot i Gdynia, a także Tczew Wejherowo Kolbudy Kościerzyna Żukowo. Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Z Poważaniem

MBA inż. Grzegorz Marszałkowicz