DRENAŻ TERENU

Nasza firma zajmuje się drenowaniem terenów zagrożonych negatywnym działaniem wody. Wykonujemy drenowanie powierzchniowe jak i głębokie. Przygotowujemy tereny pod zabudowę, drenujemy tereny wokół budynków, przygotowujemy tereny pod założenie ogrodów, boisk, placów zabaw, utwardzenie nawierzchni itp.

DRENAŻ DZIAŁKI

Prace poprzedzamy sporządzeniem projektu drenażu. Sposób wykonania zależny jest od warunków wodnych w glebie, jej przepuszczalności, ułożenia warstw gleby , ukształtowania terenu, planowanego sposobu użytkowania terenu, planowanego budżetu.

DRENAŻ OGRODU

Drenaż terenu ma za zadanie ogroaniczyć ilość wody w górnych warstwach gleby, obniżenie lustra wód gruntowych lub podskórnych, zabezpieczenie skarp i zboczy przed działaniem wody, zabezpieczenie wykopów lub niżej położonych miejsc, poprawa warunków wodno powietrznych w glebie i zapobierzenie jej oglejaniu i stagnowaniu wody, które uniemożliwia prawidłowy wzrost roślin w ogrodzie

DRENAŻ PÓL

Budujemy systemy drenów sączkowych ceramicznych lub z tworzyw sztucznych na obszarach rolnych i terenie pól uprawnych. Na podstawie warunków terenowych, badań geologicznych lub odkrywek sporządzany jest projekt drenażu. Podstawowe cele to poprawa klasy bonitacyjnej ziem rolnych poprzez ich zdrenowanie i obniżenie a także ustabilizowanie lustra wód gruntowych, zabezpieczenie przed podnoszeniem się wód gruntowych do obszaru korzeni roślin uprawnych, a także przed gwałtownymi zmianami poziomu wód. Dodatkowo poprawia się warunki prowadzenia prac polowych sprzętem rolnym.

DRENAŻ TERENU PO BUDOWIE

Często zachodzi potrzeba poprawy przepuszczalności gruntu połączonego z drenażem na terenach po budowie domów lub budynków. Nasza firma kompleksowo poprawia warunki glebowe terenu pozwalając na odsiąkanie wody do głębszych warstw i wygodne odprowadzenie jej z terenu, bądz rozsączenie.

DRENAŻ TERENÓW OKRESOWO ZALEWANYCH

Jest to problem pojawiający się w zagłębieniach terenu o podłożu nieprzepuszczalny i dopływie wód opadowych lub podskórnych. Zależnie od warunków terenowych możliwe jest odprowadzenie nadmiaru wody z takich obszarów. Wymaga to wykonania studni chłonnych lub przebicie i odprowadzenie drenem wody poza nieckę. Tego typu działnia zawsze poprzedzamy oględzinami terenu i badaniem struktury warst gleby.

DRENAŻ

Prace prowadzimy na terenie województwa Pomorskiego. Duże roboty wykonujemy w całej Polsce. Główne miasta w jakich prowadzimy roboty to Gdańsk Gdynia Tczew Kolbudy Wejherowo Rumia Puck Elbląg Pruszcz Gdański Nowy Dwór Kościerzyna Kartuzy. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Z Poważaniem

MBA inż. Grzegorz Marszałkowicz